Everytime
Marina Mein Schatz!!
Du Bizd mir soo derbZtens Wichtig,
ich Waiiz qaa niid wie ish diR dez zaqn
soll x3 Ish k0eenT qaa niish 0hne diish
Leben!!
Du Bizd 4 miish niich nur maiine ABF
s0ndern auuch wiie ne SisTa ...
Danqe dir einFach fueR aLLez !!!
WiLL diish Niiiie in Maiim Lebn vaLiern'

UrLauub wa auu imma soo GaiiL miT dia
Ish Saq nur ,,NachTs Drauzzn" oda ,,Bruder",
,,HolGer", ,,Ernst", && soo HahAhAhA GaiiL

Maaahn Ich Liiiebe diiish so zea
Maiine Mushiiii (mit Loqqn)geLL ?! hahahaha

KuZZ Daiine LiShaaaa x33
Dennis Maiiin Schaaadz x33

Du Bizd au Einer deR wichTiqstEn MenShn
In Maiinem LeBen... Ich Liiieb diish sooo
daaamn xD
Bizd soo en GaiiLa Froiiind, kann miT diA
eshT JeDen Shaiiß baun' & au (fazd) üba
AlleZ LaBaaan !!! Danqe !!!
Best FriendZ 4 Eveeer Ma Shadzieee x3
WiLL diish Niiie VaLieern' !! KuZZ& Jeeez Nooch Maaiine BesTe Froiindiin
Diie Denise Ma Honey Bunny Schatz
Ich Liiebe dish z00 ... VaCaCi0nEz & ChiLLin&
soo Iss imma soo Lustiiish miT diiA hahaha
We are the BesT RemiX geLL?! :D:D:D
Du Bizd esht soo ToLL Danqe, dass es diish
qiibT & duu eig. Imma foR miish Da biZd !!
Best FriendZ 4 eveeer Schaaatziie
KiZZ

Designer


On the run

Gratis bloggen bei
myblog.de